ACTUARIËLE BEREKENINGEN:

Ten behoeve van accountants– en administratiekantoren, maar ook voor ondernemers, maken wij actuariële berekeningen voor het bepalen van pensioen– en lijfrentevoorzieningen. Ook kunnen wij aan de hand van een koopsom lijfrente-uitkeringen berekenen. Aangezien wij transparantie in onze tarifering voorstaan treft u hieronder de prijzen aan van de diverse produkten. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Deze diensten bieden wij ook aan via ElsevierFiscaal.

Dienst:
Pensioenberekening eigen beheer € 127,50
Berekening verplichting ingegaan pensioen en premievrij (stopgezette opbouw) pensioen € 95,00
Stamrecht/lijfrente-berekening € 95.00
Standaard lijfrente-overeenkomst € 95,00
Verzorging formaliteiten inzake stopzetten pensioen in eigen beheer: € 130,00
Verzorging formaliteiten inzake afkoop pensioen eigen beheer of omzetten in oudedagsverplichting (ODV): € 227,50
Berekening pensioenverdeling bij echtscheiding vanaf: € 127,50
Berekening voor- of nadeel van afkopen of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer vanaf: € 65,00